Formarea în Psihoterapie Neuro Lingvistică (NLPt) este acreditată de Federația Română de Psihoterapie începând cu 2008. În 2010 formarea a fost acreditată și reavizată in 2016 de către Colegiul Psihologilor din România RF-II-B-76. Formarea este organizată sub supervizarea Comisiei Profesionale în colaborare cu Mind Master.

 

Formare în Psihoterapie Neuro Lingvistică (NLPt)

Asociația NLP Professional în cooperare cu formatorii și institutele de training acreditate.

Programul va conduce la o calificare bazată pe metacurricula EAP (European Association for Psychotherapy).

NLPt este o metodă de psihoterapie complet acreditată de EAP, Asociaţia Europeană de Psihoterapie.

 

Formarea practică, formare specifică, specializare

1.  Arii de lucru

Psihoterapeutul NLPt are formarea care îi permite să aplice metodele şi modelele pentru indivizi, perechi sau grupuri care au nevoie de ajutorul lui ca pacienţi.

Aceasta este relevant şi pentru orientarea contextuală şi terapia cu strategie pe termen scurt şi pentru terapia pe termen lung. El este familiar cu fenomenologia (boală, tulburare) şi are estimarea profesională a efectelor masurilor şi intervențiilor psihoterapeutice, astfel încât riscul pentru pacienți să fie detectat, balansat şi dezvoltarea pacientului să fie asistată într-o direcţie terapeutică.

2. Cerințe premergătoare pentru startul pregătirii specifice

2.1.      vârsta minimă 21 ani, fără înregistrări în cazierul judiciar, persoană cu drepturi depline

2.1.1   Absolvirea, cu diplomă de licență, a uneia dintre următoarele specialități universitare: medicină, psihologie, sociologie, asistență socială, pedagogie, psihopedagogie specială și filozofie.

2.1.2 În cazul absolvenților altor categorii profesionale vor fi evaluați și vor completa formarea sub îndrumarea Comitetului de standarde Profesionale cu până la 400 ore de teorie dintre următoarele tematici care să completeze formarea inițială:

Psihologie Generală şi psihologia dezvoltării

Reabilitare, Educaţie Specială şi Defectologie 

30

Bazele (istoria psihoterapiei, psihodinamică, abordări sistemice, comportamentale, cognitive şi alte modele orientate spre comunicare)

120

Teoriile personalității

Diagnosticul şi evaluarea psihologică

60

Forme de intervenţie psihosocială

60

Bazele terminologiei stomatologice şi medicale

30

Psihiatrie, psihopatologie şi psihosomatică, psihoterapia copiilor şi cea juvenilă, gerontopsihoterapie

120

Psihofarmacologie

45

Primul ajutor pentru psihoterapeuţi

15

Bazele ştiinţifice ale metodologiei de cercetare

75

Etică

30

Legislație şi aspecte juridice

90

 

Termenul de completare a orelor de studiu teoretic se va finaliza până la examenul final de certificare şi va fi documentat de Comisia Profesională.

 

2.2.     admiterea candidatului la formare de către Comisia Profesională

2.2.1   admiterea preliminară este cerută

a.     după o evaluare pozitivă pe parcursul a cel puţin 5 zile a 1-2 seminarii, cel puţin 40 de ore, incluzând 25 de ore de experienţă personală şi

b.     interviu individual cu un trainer sau instructor NLPt calificat pentru terapie.

2.2.2   admiterea finală este realizată

2.2.2.1 după evaluarea pozitivă a cursului Professional Practitioner I (cel puţin 40 ore metodologie şi 40 ore experienţă personală).

 

3.  Capabilităţi şi caracteristici personale pentru absolvire

Persoana care doreşte absolvirea ca psihoterapeut NLPt trebuie să dovedească următoarele cunoştinţe, abilităţi şi structură personală, cel puţin ca potenţial:

3.1.        Un nivel suficient de dezvoltare/maturitate şi o stabilitate adecvată.

3.2.        Un nivel bun de cunoştinţe ale teoriilor personalității, teoriilor NLP/NLPt, metodologiei de transă, teoriei cognitive şi teoriei sistemelor. El trebuie să fie capabil să le folosească într-un mod pozitiv şi încurajator pentru a continua procesul de sănătate personală şi procesul terapeutic.

3.3.        Diagnosticul tulburărilor şi abilitatea de a promova dezvoltarea sănătăţii şi resurselor.

3.4.        Abilitatea de a dezvolta şi implementa un design terapeutic.

3.5.        Disponibilitatea unei bune creativităţi şi responsabilitatea pentru dezvoltarea ulterioară.

 

4.           Formarea propriu - zisă = 1805 ore

Formarea specifică necesită o parte teoretică şi una practică. Aceste părţi în acord cu principiile sunt predominant structurate într-un mod integrativ şi relaţionate una cu cealaltă.

Formarea specifică constă în cel puţin:

Teorie

A.1.1. Teoria dezvoltării personalităţii normale şi psihopatologie – 80 ore

A.1.2. Metodologie şi tehnică psihoterapeutică (aprofundare) – 370 ore

A.1.3. Teoriile personalității şi interacțiunii – 70 ore

A.1.4. Literatură psihoterapeutică - 40 ore

Practică

A.2.1. Experiență personală şi didactică - 275 ore (200 ore grup  + 75 ore individual - minim)

A.2.2. Practică prin lucrul cu clientul (în context clinic în anul 3&4) – 630 ore

A.2.3. Supervizarea practicii în cadrul formării - 100 ore

A.2.4. Supervizarea practicii individuale a lucrului cu clientul - 240 ore

           

Formarea specifică constă în trei părţi, fiecare parte conţinând teorie, metodologie şi supervizare.

Cu privire la necesităţile dezvoltării personale şi în funcţie experienţa anterioară şi maturitatea candidatului la formare, consiliul de management al formarii poate permite candidatului să participe la unele părţi a următoarei etape înainte de a fi terminat etapa actuală.

După terminarea fiecărui capitol o evaluare trebuie realizată pentru a estima dacă obiectivul capitolului a fost atins. Aceasta include un caz documentat video.

Practica psihoterapeutică (4.2.2.) şi supervizarea practicii psihoterapeutice (4.2.3.) se va face începând din cursul anului II cu client fără patologie.

Practica psihoterapeutică completă (psihoterapeut în formare sub supervizare) cu pacienţi sub supervizare la distanţă va avea loc pe durata anilor III - IV, şi poate fi începută cu consimțământul consiliului de management a formării la sfârșitul anului II în circumstanțe excepţionale.

 

 

A1. Formarea specifică Capitolul I - anul 1 de formare = 345 ore

Accent: Metodologie şi experienţă personală

Structura: Grupul de Formare A1 (P - Professional Practitioner) include 40 ore peer-group cu focalizare pe teorie/metodologie - 200 ore

Teorie

A1.1.1. Teoria dezvoltării personalităţii normale şi psihopatologie – 10 ore

A1.1.2. Metode şi tehnici NLP/NLPt (aprofundare) – 130 ore

A1.1.3. Teoriile personalităţii şi interacțiunii – 10 ore

A1.1.4. Literatură psihoterapeutică - 0 ore

Practică

A1.2.1. Experiență personală şi didactică (de grup și fracționată) – 115 ore (90 ore grup + 25 ore individual)

A1.2.2. Practică prin lucrul cu client (în context clinic în anul 3&4) - 0 ore

A1.2.3. Supervizare a practicii în cadrul grupei de formare - 50 ore

A1.2.4. Supervizarea practicii individuale a lucrului cu clientul - 30 ore

 

Focalizarea acestei faze este teoria generală, tehnici generale NLP/NLPt, în special lucrul pe modelul orientat pe rezultat incluzând ecologie şi experienţă personală.

Suplimentar se recomandă seminar Sistemic Grup pentru experienţă personală (Orientare Sistemică – 40 ore)

În mod obişnuit experienţa personală începe cu un psihoterapeut experimentat care a fost acceptat de consiliul de management al formării - 10 ore

 

A2. Formarea specifică Capitolul II - anul 2 de formare = 440 ore

Accent: Metodologie, teorie, experiență individuală şi supervizare.

Structura:  Grup de formare A2 (MP – 200 ore - Professional Master)

Teorie

A2.1.1. Teoria dezvoltării personalităţii normale şi psihopatologie – 20 ore

A2.1.2. Metode şi tehnici NLP/NLPt (aprofundare) - 120 ore

A2.1.3. Teoriile personalităţii şi interacțiunii - 20 ore

A1.1.4. Literatură psihoterapeutică - 0 ore

Practică

A2.2.1. Experiență personală de formare individuală – 135 ore (110 ore grup + 25 ore individual)

A2.2.2. Practică prin lucrul cu client - 20 ore

A2.2.3.  Supervizare a practicii în cadrul grupei de formare – 35 ore

A2.2.4.  Supervizarea practicii individuale a lucrului cu clientul – 90 ore

 

Oferit sub forma:

Procesul explicit şi implicit de modelare şi conceptul T.O.T.E (teorie, practica 30 ore) 

Structuri de intervenţie profundă pentru schimbarea sistemului de credinţe şi derivate de submodalităţi (metodologie - 60 h, experienţă personală - 60 ore)

Pe parcursul acestui capitol procesul de învăţare va fi documentat.

 

 

4.3.  Formarea specifică Capitolul III - anul 3-4 de formare = 1025 ore

Accent: Metodologie, Supervizare, Teorie şi Experienţă Personală finală

Structura: Grup de formare 3  – aprox. 2 ani (PS - 300 ore – Professional Supervized)

Teorie

A3-4.1.1. Teoria dezvoltării personalităţii normale şi psihopatologie – 50 ore

A3-4.1.2. Metode şi tehnici psihoterapeutice (accente) – 119 ore

A3-4.1.3. Teoriile personalităţii şi interacţiunii - 46 ore

A3-4.1.4. Literatură psihoterapeutică – 40 ore

Practica

A3-4.2.1. Experienţă personală psihoterapeutică şi terapie cu un formator – minim 25 ore individual cu formator NLPt

A3-4.2.2. Practică prin lucrul cu client - 610 ore

A3-4.2.3. Supervizare a practicii în cadrul formării – 15 ore

A3-4.2.4. Supervizarea practicii individuale a lucrului cu clientul – 120 ore

 

Oferit sub forma

a.    Cursul anilor 3-4 include module de diagnosticare, proces terapeutic orientat spre relaţie în special, anamneză şi diagnostic, pe baza DSM/ICD şi NLPt, precum şi conceptualizarea unor designuri eficiente cu accent în mod special pe realităţile clientului. În continuare psihosomatică specială, intervenţii speciale, intervenţia în criză, literatură, teoria şi metodologia de cercetare şi seminar de supervizare a lucrului psihoterapeutic.

 

A1 Metodologie psihoterapeutică şi teorie 144 ore

1)         24ore Metodologia lucrului psihoterapeutic – relaţii

2)         16ore Diagnostic

3)         16ore Metodologia lucrului psihoterapeutic – sinele şi relaţia cu sinele

4)         16ore Trauma

5)         32ore Metodologia lucrului psihoterapeutic – relaţia cu sinele şi transformarea sinelui

6)         24ore Metodologia lucrului psihoterapeutic – dinamica de grup şi etică

7)         16ore Aplicații ale spiritualității în NLPt şi echivalenţe

 

A2 Aspecte profesionale 40ore

8)         16ore  Integrarea aspectelor teoretice ale modalităților psihoterapeutice & literatură

9)         16ore Ştiinţă şi cercetare în psihoterapie, studii de caz

10)       8ore Managementul şi marketingul practicii psihoterapeutice. Aspecte legale.

 

B Diagnostic special  40ore

11)       16ore Tulburări de dispoziție

12)       8ore Tulburarea obsesiv compulsivă

13)       8ore Tulburări de personalitate

14)       8ore Adicții

15)       8ore variate forme de psihoză

 

 

C Domenii specifice  96 ore

16)       16ore Managementul crizei / lucrul special psihiatric  partea 1

17)       24ore Managementul crizei / lucrul special psihiatric  partea 2

18)       24ore Comorbiditate & multimorbiditate şi  gerontopsihotertapie

19)       16ore Psihoterapie NLPt cu copii şi adolescenţi. Tulburari din spectrul autist.

20)       8ore Tulburari de gen şi consiliere sexuală

21)       8ore Contexte speciale (închisori, lagăre, refugiaţi etc.)

 

b. Se începe grupul de Supervizare NLPt

Până la terminarea grupului de Supervizare cinci cazuri trebuie să fie documentate în scris şi  acceptate de supervizor.

 

c. Posibilitate: experiență personală individuală continuă la recomandarea formatorului

 

d. Terapie individuală cu un terapeut formator desemnat de consiliul de management al formării minim 25h. Această persoană poate să nu fie aceeaşi cu terapeutul cu care se acumulează experiența personală in anii 1 şi 2.

 

e. Lucru ca persoană-resursă minim 40 ore (metodologie)

 

f. "contrabalansare“: metode psihoterapeutice ale altor formări - 50 ore

 

Formarea practică trebuie să se acorde cu cerinţelerespectarea criteriilor MetaCurriculei EANLPt și EAP.

 

Formarea se termină cu o teză scrisă şi un examen oral cu o comisie de examinatori, incluzând un examinator – dacă e posibil – o persoană nominalizată de care nu a luat parte la formarea în metoda specifică şi nu a fost supervizor sau terapeut pentru candidat, nominalizată de consiliul de management al formării şi conform cerinţelor legale şi ale EANLPt și ale EAP.